Určený pre chodníky a vjazdy so šírkou škár nad 8 mm.

 

ROMPOX® - PROFI-EASY je jednokomponentná syntetická hmota vhodná pre premytý, sušený kremičitý piesok zbavený prachu (frakcia približne 0,3 - 1,2mm) na prípravu škárovacej hmoty. Po aplikácii hmota vytvrdne pôsobením vzduchu.

ROMPOX® - PROFI-EASY je vhodný na použitie pre povrchy v okolí domu, ako sú terasy, chodníky ako aj povrchy s občasným prejazdom ľahkých automobilov. Takéto povrchy musia byť usadené a rovnako musia byť uložené vo vode priepustnom lôžku. Touto škárovacou hmotou je možné škárovať dlažbu alebo platne z prírodného alebo umelého kameňa ako aj tehlové povrchy.

 

Cena zahŕňa 1kg jednozložkovej hmoty PROFI EASY a 25kg vrece kremičitého piesku. Kartu bezpečnostných údajov žiadajte na info@tqq.sk.

ROMPOX® – PROFI-EASY

SKU: 364215376135191
45,16 €Price